October 04, 2016
Google+Google+Google+

4 jaar onderzoek: trends in ons e-mailgedrag

Dit jaar is het Nationaal E-mail Onderzoek voor de vierde keer gehouden. Door onderzoeksbureau CG Selecties werd sinds 2013 jaarlijks aan circa 2.000 respondenten gevraagd naar hun e-mailgedrag, -gebruik en -gewoonten. En daar waar het interessant was, werd een link gemaakt naar andere communicatiekanalen, zoals Facebook, WhatsApp, sms, Instagram etcetera. Blinker analyseerde deze data en werkte de gegevens uit tot het jaarlijkse Nationaal E-mail Onderzoek. Hoog tijd om deze onderzoeken naast elkaar te leggen: welke trends zijn er te noemen?

 

Lees het volledige artikel op marketingfacts.nl

Auteur:  Hendrik Westerhuis, Blinker